کودهای کشاورزی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. کودهای کشاورزی

دو نوع محصول از کودهای شیمیایی توسط شرکت توسعه بین المللی آسان آریا در کشور وارد و توزیع می شود:

  • کود سولفات آمونیوم
  • کود کلرو پوتاس
فهرست