مواد پتروشیمی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. مواد پتروشیمی

یکی از عمده محصولات این شرکت توزیع و پخش انواع گوگردها می باشد.

انواع گوگردهایی که توسط این شرکت توزیع میشود:

  • گوگرد گرانول
  • گوگرد کلوخ
فهرست